Copyright 2017-2022 | Karol Łukomiak

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

ADRES

MENU

Publikacje 2016-2017

Publikacje 2018-19

Publikacje 2020

Publikacje 2021

Publikacje 2022

Zgłoszenia do 19 grudnia --->
4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa
ArchaeGraph Conference
3 lutego 2023 r.

 
 
Zachęcamy wszystkich młodych badaczy - studentów i doktorantów, oraz doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym – online. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych monografii naukowych MEiN
(I poziom).
 
Konferencja będzie przeprowadzona w trybie online. Poprzednie edycje, które odbyły się w czasie pandemii Covid-19 pokazały, że forma elektroniczna wydarzenia "zdawała egzamin". Ufamy, że obrady przeprowadzone w takim trybie nie będą odbiegały poziomem merytorycznym od spotkań naukowców twarzą w twarz.
Wirtualne spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest umożliwienie przedstawienia swoich badań lub zagadnień powstającej pracy dyplomowej szerszej widowni. Interdyscyplinarność niewątpliwie wpływa na poszerzenie zainteresowań badawczych prelegentów.
 
Przyjmowane są wystąpienia o charakterze naukowym, przeglądowym, case study itp. itd. z następujących dyscyplin naukowych:
 
- Dziedzina nauk humanistycznych:
archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce
 
- Dziedzina nauk społecznych:
ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia
 
Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja naukowa punktowana (20 pkt./rozdział - I poziom z wykazu MEiN).
 
Abstrakty (ok. 1000 - 2000 znaków ze spacjami) lub pełne wystąpienia (w formie pisemnej - max 60 tys. znaków ze spacjami, lub prezentacji) + abstrakt, prosimy przesyłać na adres: wydawnictwo@archaegraph.pl - jako temat wiadomości prosimy wpisać:
ArchaeGraph Online Conference
 
Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię
i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy.
 
Kalendarz:
- 18 listopada - 19 grudnia 2022 r.- Przyjmowanie propozycji wystąpień;
- 20- 25 grudnia 2022 r. - informacja dla prelegentów o kwalifikacji tematu;
- 25 grudnia – 29 stycznia 2023 r. - przyjmowanie gotowych wystąpień.
 
Przebieg konferencji:
- Konferencja ma charakter materiałowy.
- Strona konferencji będzie dostępna od godziny 10 - 20 w dniu 3 lutego 2023 roku.
- Wybrani prelegenci otrzymają hasło do strony.
- Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego czynny udział będzie wypełnienie ankiety, która ma potwierdzić zapoznanie się wszystkich uczestników z materiałami pozostałych prelegentów. Ankieta będzie dostępna jeszcze 3 dni po wydarzeniu.
- Certyfikaty zostaną przesłane elektronicznie do 7 dni od zakończenia konferencji.
 
Cennik konferencji:
- Udział w konferencji + publikacja rozdziału - 349 zł
- Udział w konferencji (bez publikacji rozdziału) - 129 zł
- Publikacja rozdziału (bez udziału w konferencji) - 270 zł
 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: wydawnictwo@archaegraph.pl
Zachęcamy do przejrzenia zawartości strony internetowej wydawnictwa: www.archaegraph.pl