Zachęcamy wszystkich młodych badaczy - studentów i doktorantów, oraz doświadczonych pracowników naukowych, ekspertów w danej dziedzinie nauki do udziału w konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym – online. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, które jest ujęte w wykazie wydawców recenzowanych monografii naukowych MNiSW (I poziom).
Konferencja online jest efektem panującej epidemii, która zmusza do zdalnej wymiany wiedzy. Ufamy, że obrady przeprowadzone w takim trybie nie będą odbiegały poziomem merytorycznym od spotkań naukowców twarzą w twarz.
Wirtualne spotkanie ma na celu umożliwienie przedstawienia swoich badań lub zagadnień powstającej pracy dyplomowej szerszej widowni. Interdyscyplinarność niewątpliwie wpływa na poszerzenie zainteresowań badawczych.
Przyjmowane są wystąpienia o charakterze naukowym, przeglądowym, case study itp. itd. z następujących dyscyplin naukowych:
- nauki o polityce i administracji
- nauki prawne
- prawo kanoniczne
Efektem konferencji będzie recenzowana publikacja pokonferencyjna punktowana (20 pkt./rozdział).
Abstrakty (ok. 1000 - 2000 znaków ze spacjami) lub pełne wystąpienia ( w formie pisemnej - max 60 tys. znaków ze spacjami, lub prezentacji) + abstrakt, prosimy przesyłać na adres: wydawnictwo@archaegraph.pl - jako temat wiadomości prosimy wpisać:
                                          Law10’
Przed konferencją zostanie zaprezentowana eksiążka abstraktów.

Abstrakt powinien zawierać (poza opisem pracy) imię
i nazwisko, afiliację oraz kontakt mailowy. Dodatkowo prosimy o przesłanie zdjęcia (nie jest to obligatoryjne) po kwalifikacji tematu.
Kalendarz:
- 4 maja – 22 czerwca- Przyjmowanie propozycji wystąpień;
- 22 – 26 czerwca - informacja dla prelegentów o kwalifikacji tematu;
- 27 czerwca –18 lipca - przyjmowanie gotowych wystąpień

Przebieg konferencji:
- Strona konferencji będzie dostępna od godziny 10 - 20 w dniu 24 lipca 2020 roku.
- Wybrani prelegenci otrzymają hasło do strony.
- Warunkiem otrzymania certyfikatu potwierdzającego czynny udział będzie wypełnienie ankiety, która ma potwierdzić zapoznanie się wszystkich uczestników z materiałami pozostałych prelegentów. Ankieta będzie dostępna 7 dni po wydarzeniu.
- Prelegenci dostaną również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku w celu uzupełnienia materiałów i dyskusji dotyczących wystąpień.
- Certyfikaty zostaną przesłane elektronicznie.
Cennik konferencji:
- Udział w konferencji + publikacja rozdziału- 319 zł
- Udział w konferencji (bez publikacji rozdziału) - 129 zł
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: wydawnictwo@archaegraph .pl

Zachęcamy do przejrzenia zawartości strony internetowej wydawnictwa: www.archaegraph.pl

Prawo międzynarodowe i polityka
ostatniej dekady (10')
24 lipca 2020 r.

Copyright 2017-2020 | Karol Łukomiak

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Usługi redakcyjne: uslugi@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

ADRES

MENU