Korekta, redakcja, przepisywanie tekstów i transkrypcja

Korekta i redakcja tekstów

 

W zakres usługi korekty i redakcji utworu naukowego i nienaukowego (m.in. artykuł naukowy i rozdział w pracy zbiorowej, rozprawa doktorska lub habilitacyjna i inne prace dyplomowe takie jak: praca magisterska lub licencjacka; publikacja i książka o profilu naukowym lub nienaukowym).

 

Dla kogo?:

- Pracownicy naukowi i studenci publikujący wyniki swoich badań;

- Studenci składający swoje prace dyplomowe i doktoranci otwierający przewód doktorski

- Instytucje naukowe

- Autorzy książek, felietonów, blogerzy

- Serwisy internetowe, nie tylko naukowe

- Autorzy wystąpień – przemowy

- i inne osoby na co dzień pracujące z tekstem naukowym lub nienaukowym

 

Zakres:

 

- sprawdzenia i poprawy logicznej struktury nadesłanego tekstu

- wskazania ewentualnych błędów merytorycznych z uzasadnieniem (autor wyszczególnione błędy poprawia samodzielnie),

- korekta błędów stylistycznych i językowych,

- dostosowanie tekstu do konkretnego standardu edycyjnego (wytycznych edycyjnych),

- ujednolicenie tekstu głównego, przypisów, elementów graficznych.

 

 

Cennik

 

Objętość tekstu                                                                                                             OPŁATA

do 1 arkusza wydawniczego*                                                                                         6,5 zł/strona**

od 1,1 arkusza wydawniczego do 2 arkuszy wydawniczych                                           6 zł/strona

od 2,1 arkusza wydawniczego                                                                                         5,50 zł/strona

 

 

 

 

*Obliczenie arkusza wydawniczego:
1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami lub
800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków) lub
3000 cm² powierzchni ilustracji.

* Obliczenie Jednej strony znormalizowanego maszynopisu:

1800 znaków ze spacjami

 

Minimalne zamówienie to 50 zł.

 

Wycena jest bezpłatna na podstawie przesłanych obliczeń (które będą zweryfikowane po przesłaniu materiałów) lub na podstawie przesłanego tekstu
– w przypadku braku możliwości kalkulacji we własnym zakresie. Pytania o wycenę prosimy kierować na adres uslugi@archaegraph.pl

Przepisywanie tekstów i transkrypcja nagrań audio i video

 

Usługa dotyczy komputerowego przepisywania tekstów naukowych i nienaukowych z rękopisów oraz maszynopisów, transkrypcji nagrań audio lub video (zamiana zawartości pliku audio/wideo na tekst).

 

Dla kogo?:

- Instytucje naukowe: np. muzea, biblioteki

- Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci, których prace wymagają zmiany formatu materiałów na tekst przepisanie manuskryptów, notatek, wywiadów audio i video

- Serwisów internetowych np. wyszczególnienie fragmentów nagrań jako cytatów

 

 

 

 

 

Cennik

 

 

Materiał/źródło                                                                                                           OPŁATA

 

Z rękopisu/maszynopisu                                                                                   4,70 zł/strona

                                     Z rękopisu/maszynopisu z korektą językowo-merytoryczną                         15 zł/strona

                                     Transkrypcja nagrań audio/wideo                                                                   7,70 zł/strona

                                      Formatowanie własne                                                                                             w cenie

                                     Formatowanie wg standardu edycyjnego Klienta
                                     (w tym: przypisy, bibliografia, elementy graficzne)                                      2,40 zł/strona

 

 

 

 

Jednostka rozliczeniowa: strona – 1800 znaków ze spacjami.

Czas realizacji: do ustalenia.

Transkrypcja: 1h nagrania to ok. 25 stron znormalizowanego maszynopisu (45 000 znaków ze spacjami).

Minimalna wartość zamówienia: 50 zł.

Cennik dotyczy materiałów w języku polskim.
 

 

 

Wycena jest bezpłatna. Materiały do wyceny i pytania prosimy przesyłać na adres uslugi@archaegraph.pl

Copyright 2017-2019 | Karol Łukomiak

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Usługi redakcyjne: uslugi@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

ADRES

MENU