WSPÓŁCZESNE PRZEDSIĘBIORSTWO W UJĘCIU EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA

Redakcja: Joanna Sepioło, Joanna Olszowy

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-41-5

Świat wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno-urbanistycznych.
Wybrane zagadnienia

Redakcja: Dawid Kobylański, Małgorzata Budnik-Minierska, Krystyna Kacprowska

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-37-8

Optymalizacja podatkowa w aspekcie prawnym i ekonomicznym

Autorka: Marta Stanisławska

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-39-2

Refugee crisis and the roles of leading NGOs
in the Netherlands

Autorka: Violetta Gul-Rechlewicz

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-40-8

Logistyka w przedsiębiorstwie. wybrane problemy ekonomii i finansów

Autorzy: Marzena Papiernik-Wojdera, Anna Misztal
Michał Comporek, Magdalena Kowalska

ISBN: 978-83-67527-45-3

Bezpieczeństwo sektora finansów. Ujęcie prawne

Redakcja: Dominika Trzeszczoń, Paweł Mańczyk

ISBN: 978-83-67527-46-0

IN TOTO ET PARS CONTINETUR –
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII UNIFIKACJI PRAWA

Redakcja: Igor Szpotakowski

ISBN: 978-83-67527-43-9

Medycyna i zdrowie we współczesnym świecie

Redakcja: Zuzanna Goluch

ISBN: 978-83-67527-48-4

Prawo, ekonomia i bezpieczeństwo w XXI wieku

Redakcja: Agnieszka Barczak

ISBN: 978-83-67527-44-6

Ewolucja aktu oskarżenia w postępowaniu karnym

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, 

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-33-0

Prawo I Administracja - Wybrane Zagadnienia

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, Dawid Kobylański, Rafał Śpiewak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-33-0

Podatki w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Autor: Łukasz Antos

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-97-1

Prawo a religia w krajach anglosaskich

Redakcja: Maksymilian Stanulewicz, Emil Plewa, Konrad Nowicki

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-21-7
eISBN: 978-83-67527-22-4

Ustroje państw współczesnych. Wybrane zagadnienia

Tom 1

Tom 2

Redakcja: Marek Krzymkowski, Emil Plewa, Marcin Gronowski

Rok: 2022

T1: ISBN: 978-83-67527-23-1  T 2: ISBN: 978-83-67527-25-5
        eISBN: 978-83-67527-24-8        eISBN: 978-83-67527-26-2


 

Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego

Redakcja: Dominika Wróblewska, Wojciech Bożek

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-28-6

ŚWIAT WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH

Redakcja: Barbara Sitko, Ewelina Kurowicka-Roman, Dawid Kobylański

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-31-6

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
W UJĘCIU MEDYCZNO-ŚRODOWISKOWYM

Redakcja: Barbara Sitko, Dawid Kobylański, Agnieszka Decyk

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-38-5

Wybrane aspekty nauk penalnych

Redakcja: Kamila Barbara Kalinowska, Dorota Zawieska

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-12-5

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA NAUK PRZYRODNICZYCH I O ZDROWIU

Redakcja: Krystyna Kacprowska, Barbara Sitko, Dawid Kobylański

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-36-1

Innowacje w medycynie. 
Przegląd wybranych technologii XXI w. Tom 7

Redakcja: Piotr Lewandowski, Jakub Kufel

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-34-7

Innowacje w medycynie.
Przegląd wybranych technologii XXI w. Tom 8

Redakcja: Piotr Lewandowski, Jakub Kufel

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-35-4

WYBRANE DYLEMATYWSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA:
ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, HISTORIA

Redakcja: DAWID KOBYLAŃSKI, MICHAŁ MROZEK, RAFAŁ STACHYRA

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-27-9

WYBRANE ZAGADNIENIANAUK HUMANISTYCZNYCH:
HISTORIA, EDUKACJA, LITERATURA

Redakcja: Dawid Kobylański, Aleksandra Janczak, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-30-9

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ - TOM II

Redakcja: Dawid Kobylański

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-42-2

NAUKI SPOŁECZNE W OBLICZU PRZEMIAN:
ZARZĄDZANIE, EKONOMIA, PSYCHOLOGIA

Redakcja: Dawid Kobylański, Michał Mrozek,
Ewelina Kurowicka-Roman, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-29-3

OPTYMALNA LOKALIZACJADO ZAMIESZKANIA W WYBRANYCH
POLSKICH WOJEWÓDZTWACH

Redakcja: Aleksandra Janczak, Agnieszka Decyk, Rafał stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-14-9

ZDROWIE I ŻYCIE CZŁOWIEKA W DOBIE PRZEMIAN. WYBRANE ZAGADNIENIA

Redakcja: Konrad Chwedczuk, Barbara Sitko, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-32-3

Wybrane zagadnienia nauk medycznych

Redakcja: Aleksandra Janczak, Katarzyna Kurowska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-19-4

Prawo w dobie zmian

Redakcja: Paweł A. Leszczyński, Małgorzata Budnik-Minierska,
Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-08-8

Współczesne problemy medyczno-środowiskowe

Redakcja: Paulina Pisaniak, Anna Bator, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-04-0

Wybrane zagadnienia z medycyny i dietetyki

Redakcja: Agnieszka Decyk, Maja Księżopolska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-10-1

Współczesne problemy medycyny i dietetyki

Redakcja: Agnieszka Decyk, Aleksandra Janczak, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-09-5

Wybrane zagadnienia ekonomiczno-finansowe

Redakcja: Anna Górska, Marcelina Słaba-Wiącek, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-03-3

Unia Europejska, Świat, Polska - wybrane zagadnienia prawne

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, Dawid Kobylański, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-05-7

Współczesne problemy i zagadnienia nauk społecznych

Redakcja: Dawid Kobylański, Jan Burbo,
Konrad Chwedczuk, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-17-0

Wybrane zagadnienia nauk społecznych: prawo, media, ekonomia, zarządzanie

Redakcja: Dawid Kobylański, Małgorzata Budnik-Minierska
Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-15-6

Prawo wczoraj i dziś - wybrane zagadnienia

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, Agata Tarnacka,
Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-13-2

Prawo w otoczeniu współczesnych zmian.
Dyskurs na tle rozwoju prawa i ekonomii

Redakcja: Paweł Falenta, Aleksandra Wisławska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-18-7

Wyzwania i problemy współczesnego świata
w ujęciu nauk humanistycznych i społecznych

Redakcja: Dawid Kobylański, Małgorzata Budnik-Minierska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-02-6

Dietetyka i medycyna - wybrane problemy

Redakcja: Agnieszka Decyk, Maja Księżopolska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-16-3

WYBRANE ZAGADNIENIA NAUK HUMANISTYCZNYCH:
HISTORIA, KULTURA, PAMIĘĆ

Redakcja: Dawid Kobylański, Aleksandra Janczak, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-06-4

Prawo w 2022 roku - Studia i materiały

Redakcja: Konrad Chwedczuk, Karol Łukomiak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-89-6

Nauki społeczne i humanistyczne
Varia - Tom 3

Redakcja: Konrad Chwedczuk, Diana Łukomiak, Karol Łukomiak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-52-0

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Europa i świat.
Studia interdyscyplinarne

Redakcja: Konrad Chwedczuk, Diana Łukomiak, Karol Łukomiak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-83-4

Polska lat 20. Między XX a XXI wiekiem. Studia historyczno-społeczno-prawne

Redakcja: Konrad Chwedczuk, Karol Łukomiak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-71-1

Zarządzanie i finanse– zagadnienia wybrane

Redakcja: Anna Górska, Weronika górska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-99-5

RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW
Z ZAKRESU NAUK MEDYCZNYCHI ŚRODOWISKOWYCH

Redakcja: Paulina Pisaniak, Karolina Szwedzka, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-01-9

Świat a prawo. Wybrane zagadnienia

Redakcja: Paweł A. Leszczyński,
Małgorzata Budnik-Minierska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-96-4

CZŁOWIEK, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOSYSTEMY

Redakcja: Martyna Andreew, Aleksandra Seroka, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67527-00-2

Prawo w wybranych zagadnieniach

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska,
Karolina Szwedzka, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-95-7

Determinanty optymalnej lokalizacji do zamieszkania

Redakcja: Karolina Szwedzka, Rafał Stachyra, Oliwia Płoska

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-98-8

Zdrowie człowieka wyzwanie współczesnego świata

Redakcja: Milena Kobylińska, Katarzyna Kurowska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-85-8

Państwo i bezpieczeństwo - wybrane zagadnienia

Autor: Dawid Kobylański, Ewelina Kurowicka-Roman, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-86-5

Nauki humanistyczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej

Redakcja: Dawid Kobylański, Małgorzata Budnik-Minierska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-90-2

Przedsiębiorczość i marketing - współczesne problemy i zagadnienia

Redakcja: Anna Górska, Weronika Górska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-88-9

Wybrane choroby i uzależnienie XXI wieku

Redakcja: Dominika Mesinger, Milena Kobylińska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-87-2

Rachunkowość od początku

Autor: Łukasz Antos

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-66-7

Innowacje w medycynie. Przegląd wybranych technologii XXI wieku. tom VI

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-93-3

Terapie XXI w.

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-94-0

WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY NA ŚWIECIE W UJĘCIU EKONOMICZNYM

Redakcja: Anna Górska, Barbara Chrzan, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-45-2

Na straży porządku i sprawiedliwości
Prawo karne w Wielkiej Brytanii.
Zagadnienia wybrane

Tom I        Tom II

Redakcja: Wojciech Włódarczak

Rok: 2022

T. 1- ISBN: 978-83-67074-68-1; T. 2- ISBN: 978-83-67074-69-8

Zrozumieć rozwój człowieka

Redakcja: Krzysztof Mizera

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-91-9

Zrozumieć rozwój człowieka

Redakcja: Krzysztof Mizera

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-91-9

Zrozumieć rozwój człowieka

Redakcja: Krzysztof Mizera

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-91-9

Zrozumieć rozwój człowieka

Redakcja: Krzysztof Mizera

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-91-9

Współczesne problemy prawne i ekonomiczne

Redakcja: Michał Mrozek

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-92-6

Zrozumieć rozwój człowieka

Redakcja: Krzysztof Mizera

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-91-9

Współczesne problemy prawne i ekonomiczne

Redakcja: Michał Mrozek

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-92-6

Zrozumieć rozwój człowieka

Redakcja: Krzysztof Mizera

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-91-9

Współczesne problemy prawne i ekonomiczne

Redakcja: Michał Mrozek

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-92-6

Wyzwania współczesnego świata - Tom XVII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-84-1

Wyzwania współczesnego świata - Tom XVI

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-82-7

Wyzwania współczesnego świata - Tom XVII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-84-1

Wyzwania współczesnego świata - Tom XVI

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-82-7

Państwo, Bezpieczeństwo, Edukacja. Wybrane Zagadnienia

Redakcja: Jan Burbo, Renata Chrzan, Bogdan Ekstowicz Patrycja Trzeja,
Rafał Stachyrazakariyav Zakaryalov, Milena Kobylińska, Barbara ŚLedź

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-81-0

Problemy prawa polskiego i międzynarodowego.
Wybrane zagadnienia

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, Aleksandra Wisławska, Rafał stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-80-3

Państwo, Bezpieczeństwo, Edukacja. Wybrane Zagadnienia

Redakcja: Jan Burbo, Renata Chrzan, Bogdan Ekstowicz Patrycja Trzeja,
Rafał Stachyrazakariyav Zakaryalov, Milena Kobylińska, Barbara ŚLedź

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-81-0

LITERATURA I SPOŁECZEŃSTWO. WOKÓŁ PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Redakcja: Dawid Kobylański, Barbara Sitko, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-77-3

HISTORIA-RELIGIA-MEDIA. WYBRANE ZAGADNIENIA

Redakcja: Dawid Kobylański, Nicole Pietrzak, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-78-0

Zarządzanie-Technologia-Informatyka

Redakcja: ANNA GÓRSKA, KAROLINA SZWEDZKA, RAFAŁ STACHYRA

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-76-6

MEDYCYNA, STYL ŻYCIA I ZDROWIE

Redakcja: Katarzyna Kurowska, Milena Kobylińska

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-79-7

ASPEKTY PRAWNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE.
UJĘCIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Redakcja: DOMINIKA MESINGER, MATEUSZ ZAWADZKI, RAFAŁ STACHYRA

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-75-9

Współczesne aspekty prawa pracy

Redakcja: Agnieszka Fortuna

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-62-9

Nowe doniesienia w leczeniu chorób cywilizacyjnych

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-70-4

Nowe doniesienia w leczeniu chorób cywilizacyjnych

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-70-4

Edukacja a wyzwania nauki i technologii

Redakcja: GRZEGORZ WICIAK, KAMILA SZYKOWSKA

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-74-2

Common law. Historia, praktyka, doktryna, konteksty - Zagadnienia wybrane

Redakcja: Wojciech Włódarczak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-73-5

InnowacJA. Edukacja dla innowacyjności

Redakcja: Jarosław Górski, Tomasz Gajderowicz

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-67-4

OBRAŹNIK - MONOGRAFIA TWÓRCZOŚCIKIEJSTUTA BEREŹNICKIEGO

Autor: Maria Błażko

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-65-0

Współczesne wyzwania w naukach ekonomicznych,
finansach i zarządzaniu

Autor: Joanna Olszowy, Joanna Sepioło

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-64-3

Święci nie przemijają.
Studia historyczno-prawne polski średniowiecznej

Autor: Artur Lis

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-54-4

…odbierają mi moją śmierć…
Człowiek ponowoczesny wobec umierania i śmierci

Autorka: Grażyna Ewa Kwiatkowska

Rok: 2022

 ISBN: 978-83-67074-55-1

Nowe konteksty społeczno-ekonomiczne rozwoju miast

Autorzy: Magdalena Piłat-Borcuch, Marcin Banaszek

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-56-8

Współczesne trendy w technologii żywności

Redakcja: Zuzanna Goluch

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-58-2

Wpływ COVID-19 na sport i aktywność fizyczną
oraz rozwój społeczny

Autorzy: Robert Roczniok, Paweł Gozdowski, Marcin Żak,
Dawid Lipa, Adam Maszczyk

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-57-5

Teoretyczne i praktyczne aspekty Gospodarki 4.0

Redakcja: Małgorzata Zakrzewska, Szymon Jarosz

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-61-2

LITERATURA, KULTURA, EDUKACJA. STUDIA I SZKICE

Redakcja: Dawid Kobylański, Karolina Szwedzka
Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-60-5

WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA – WYBRANE ZAGADNIENIA

Redakcja: Jakub Andrzej Kuś, Małgorzata Budnik-Minierska, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-59-9

NOWE KONCEPCJE W ZARZĄDZANIU, MARKETINGUI EKONOMII

Redakcja: Anna Górska, Weronika Górska,
Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-53-7

WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY NA ŚWIECIEW UJĘCIU HUMANISTYCZNYM

Redakcja: Barbara Sitko, Dawid Kobylański, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-47-6

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA NAUK HUMANISTYCZNYCH
WYBRANE ZAGADNIENIA

Redakcja: Dawid Kobylański, Barbara Sitko, Rafał Stachyra

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-46-9

DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO PRAWA

Redakcja: KONRAD TARŁOWSKI,
MAŁGORZATA BUDNIK-MINIERSKA, RAFAŁ STACHYRA

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-44-5

NAJNOWSZE DONIESIENIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

Redakcja: NATALIA OSIAL, EMILIA NOWAK, RAFAŁ STACHYRA

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-43-8

Ewolucja czynnego i biernego prawa wyborczego kobiet w Polsce

Autorka: Julia Lisiecka

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-49-0

Opodatkowanie spółek

Redakcja: Paweł Szczęśniak, Tomasz Woźniak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-50-6

Pandemia COVID-19
Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne

Redakcja: Marharyta Halushchenko, Łukasz D. Bartosik
Michał Urbańczyk

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-48-3

Nowa kultura dla nowego człowieka?

Dziedzictwo modernistycznych i postmodernistycznych utopii

w perspektywie interdyscyplinarnej

Redakcja: Weronika Orłowska, Anna Helena Przybyła

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-18-6

Publikacje

w celu wyświetlenia publikacji prosimy nacisnąć zielony tytuł

kliknięcie okładki skutkuje jej powiększeniem

Publikacje 2024

Publikacje 2023

Publikacje 2022

Publikacje 2021

Publikacje 2020

Publikacje 2018-2019

Publikacje 2016-2017

MENU

ADRES

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

KONTAKT

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017-2024 | Karol Łukomiak