Seria monograficzna "Spectrum" jest interdyscyplinarną formułą publikacji tekstów naukowych w formie rozdziałów w recenzowanej monografii pod redakcją.

 

Zgodnie z punktacją ministerialną, publikacja rozdziału w monografii naukowej pod redakcją lub redakcja takiej monografii to 20 pkt (zgodnie z wykazem wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe). 

 

Seria "Spectrum" jest projektem zapoczątkowanym w 2024 roku, a nabór tekstów ma charakter ciągły, tzn. że propozycje tematu możecie Państwo przysłać w każdej chwili. 

 

Przysłane teksty zostaną wyselekcjonowane przez redaktorów danego tomu
i zrecenzowane przez specjalistów dobranych zgodnie z tematem pracy i dyscypliną naukową. 

 

Seria skupia się na wybranych dyscyplinach z zakresu nauk humanistycznych
i społecznych, tzn.:

 

 • historia i archeologia

 • nauki o kulturze i religii

 • ekonomia i finanse

 • nauki o bezpieczeństwie

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

 • nauki o polityce i administracji

 • nauki o zarządzaniu i jakości

 • nauki prawne

 • nauki socjologiczne

 • pedagogika

 • prawo kanoniczne

 • psychologia

 

Publikacje z serii "Spectrum" są wydawane nieregularnie (w zależności od zakwalifikowanej ilości tekstów) w każdym bieżącym roku akademickim, czyli październik - wrzesień. 

 

Nabór ma charakter ciągły, ale dla porządku, obowiązują pewne ramy czasowe:

 

- Teksty nadesłane w miesiącach od października do maja włącznie - będą opublikowane do września aktualnie trwającego roku akademickiego.

- Teksty nadesłane od czerwca aktualnego roku akademickiego, zostaną opublikowane w następnym roku akademickim.

 

Publikacje z serii "Spectrum" będą publikowane w otwartym dostępie na stronie wydawcy, a autorzy otrzymają egzemplarz autorski wysyłany pocztą.

 

Instrukcja dla autorów:

- Teksty należy przygotować zgodnie z instrukcją edytorską dostępną na naszej stronie w zakładce "Instrukcja edytorska"

Rozmiar i dobór czcionki jest bez znaczenia. Istotne jest ujednolicenie systemu przypisów i bibliografii

- W tekście powinny znajdować się dane autora: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy oraz afiliacja

- Przyjmowane są już gotowe teksty w objętości do 40 000 znaków ze spacjami.
W przypadku tekstów o większej objętości i/lub zawierające znaczną ilość ilustracji lub wykresów będą ustalane indywidulane warunki publikacji.

- Zgłoszenia lub pytania dotyczące publikacji proszę kierować na adres mailowy wydawnictwa, czyli: wydawnictwo@archaegraph.pl z tytułem wiadomości: Spectrum. To ułatwi redakcji identyfikacje autora i nadesłanego tekstu. 

 

 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji tekstów. Samo przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem tekstu do publikacji. W monografiach znajdą się tylko te pozytywnie zrecenzowane. 

 

Zapraszamy do współpracy również osoby zainteresowane redakcją monografii.

 

Koszt publikacji rozdziału sformatowanego według  domyślnej objętości to
290 zł brutto.

Publikacje 2024

Publikacje 2023

Publikacje 2022

Publikacje 2021

Publikacje 2020

Publikacje 2018-2019

Publikacje 2016-2017

MENU

ADRES

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

KONTAKT

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017-2024 | Karol Łukomiak