Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 3

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-07-0

GLOBALIZACJA VS. GLOKALIZACJA.ŚWIAT I POLSKA
W CZASACHNOWOŻYTNYCH I NAJNOWSZYCH

Redakcja naukowa: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-30-8

Probacja w prawie polskim.

Wymiar materialny, procesowy i wykonawczy.
Zarys problematyki

Autorki: Milena Garwol, Maria Grotowska,
Aleksandra Maciocha, Aleksandra Miśkiewicz, Klaudia Rynkiewicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-42-1

CYBERBEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJE
Z PERSPEKTYW PRZEDSIĘBIORSTWA I INTERNETU RZECZY

Autorzy: Tomasz Jeruzalski, Andriy Kobza, Martyna Siekierska-Szerenos

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-41-4

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W TEORII I PRAKTYCE

Redakcja naukowa: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-29-2

WSPÓŁCZESNE NAUKI FARMACEUTYCZNE.
POSTĘPY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY 

Redakcja naukowa: Monika Naumowicz, Magdalena Kusaczuk

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-28-5

SUPLEMENTY DIETY –
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA KONSUMENTA

Redakcja naukowa: Zuzanna Goluch

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-26-1

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE

Redakcja naukowa: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-35-3

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA –W NAUCE I PRAKTYCE
Redakcja naukowa: Zuzanna Goluch

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-27-8

Determinanty i perspektywy
rozwoju transportu lotniczego cargo w Polsce

Autorzy: Przemysław Zieliński, Jarosław Górski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-25-4

Innowacyjność i jej wpływ na pozycję konkurencyjną gospodarek. Teoria i empiria
Autorzy: Magda Ochalska, Stanisław Kubielas

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-32-2

Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu
Autorzy: Marek Giergiczny, Tomasz Żylicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-38-4

Teoria portfelowa Markowitza
i modele czynnikowe w strategiach inwestycyjnych

Autorzy: Marina Lapina, Monika Orłowska,Paweł Sakowski,
Daniel Wieteska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-33-9

Various Approaches to Algorithmic Investment Strategies
on Equity Indices and Stocks Markets

Autorzy: Kinga Bronakowska, Piotr Naumowicz, Robert Ślepaczuk

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-34-6

Wybór systemu  kursu walutowego: studium przypadków
Autorzy: Michalina Borkowska, Magda Gramsz,
Maria Kruszewska, Dagmara Mycielska 

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-39-1

Mężczyźni - słaba czy mocna płeć?
Morfofunkcjonalne i psychospołeczne
aspekty starzenia się mężczyzn

Autorzy: Agata Maria Jopkiewicz, Andrzej Jopkiewicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-40-7

Nowe technologie w sektorze ochrony zdrowia
Autorzy: Szymon Jopkiewicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-36-0

Gospodarka jednosteksamorządu terytorialnego
Wybrane aspekty

Autorzy: Joanna Rogalska, Monika Stachowicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-23-0

Kapitał intelektualny ujawnienia w raportach rocznych oraz wpływ na rentowność przedsiębiorstw
Autorzy: Aneta Dzik-Walczak, Aleksandra Mitka,
Michał Szłapa, Bartosz Urban

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-24-7

Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji
w przedsiębiorstwie

Autor: Agnieszka Różycka

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-22-3

EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Autor: Marcin Dwórznik

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-21-6

Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim
Autorzy: Igor Szpotakowski, Michał Kalinowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-19-3

Stosowanie prawa - historia, praktyka i społeczeństwo
Redakcja: Zuzanna Kopania

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-17-9

Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 5

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-09-4

Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 4

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-08-7

Wokół strajków kobiet

Redakcja: Ewelina Dziwak, Kamila Gheorghe

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-16-2

Globalizacja Vs. Glokalizacja. Europa I Polska W Czasach Nowożytnych I Najnowszych

Redakcja: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-10-0

Wyzwania współczesnego świata  XV
Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-00-1

Teologia - Psychologia -Ekonomia

Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-15-5

Theology and Psychology

Redakcja: Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-14-8

Nauki społeczne i humanistyczne. Varia t. 2

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-53-9

Państwo wobec religii. Teraźniejszość i przeszłość

Redakcja: Maksymilian Stanulewicz, Emil Plewa, Cezary Linowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-13-1

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie –
współczesne uwarunkowania, wyzwania i problemy

Redakcja: Rafał R. Wasilewski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-04-9

Granice władzy. Współczesny stan dyskusji
Redakcja: Małgorzata Kuczera, Joanna Kata, Rafał Stachyra

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-12-4

Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 2

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-02-5

Globalne przemiany na przestrzeni dziejów
Redakcja: Paweł Bonisławski, Rafał Stachyra, Barbara Sitko

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-03-2

Gasnące Imperium
Redakcja: Wojciech Włódarczak, Hubert Olszak,
Konrad Nowicki i in.

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-01-8

Wyzwania współczesnego świata  XIV
Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-99-7

Rozwój człowieka we współczesnym świecie
Redakcja: Joanna Kata, Katarzyna Lisowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-90-4

Medycyna, zdrowie a styl życia.
Człowiek wobec wyzwań współczesnego świata II

Redakcja: Monika Naumowicz

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-70-6

Zmiany na Ziemi w XXI wieku
Redakcja: Kamil Roman, Joanna Frask
Barbara Sitko

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-87-4

Kultura, historia i sztuka – wybrane zagadnienia

Redakcja: Joanna Frask, Michał Mijalski
Kinga Mozgiel-Wiecha

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-81-2

Wybrane problemy nauk o zdrowiu -najnowsze doniesienia

Redakcja: Urszula Strugała, Kinga Mozgiel - Wiecha, Kamil Roman

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-96-6

Wybrane problemy współczesnego prawa polskiego

Redakcja: Iga Bendkowska, Kinga Mozgiel-Wiecha
Daniel Dylewski

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-89-8

Prawo w Europie w XXI wieku – wybrane zagadnienia

Redakcja: Daniel Dylewski, Małgorzata Budnik-Minierska
Kinga Mozgiel-Wiecha

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-84-3

Problemy prawa publicznego – wybrane zagadnienia

Redakcja: Kinga Mozgiel-Wiecha, Iga Bendkowska,
Małgorzata Budnik-Minierska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-88-1

Współczesne problemy nauk medycznych -
Wybrane zagadnienia

Redakcja: Urszula Strugała, Kinga Mozgiel-Wiecha,
Małgorzata Budnik-Minierska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-94-2

Problemy nauk medycznych dawniej i dziś

Redakcja: Urszula Strugała, Kinga Mozgiel-Wiecha

Iga Bendkowska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-91-1

Wybrane problemy współczesnego świata w ujęciu interdyscyplinarnym

Redakcja: Agnieszka Decyk, Barbara Sitko, Rafał Stachyra

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-98-0

Środowisko naturalne i jego problemy we współczesnym świecie wybrane zagadnienia

Redakcja: Iga Bendkowska, Rafał Stachyra, Urszula Strugała

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-93-5

Współczesny Świat

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, Urszula Strugała,

Kamil Roman

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-85-0

Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych -
wybrane zagadnienia

Redakcja: Kinga Mozgiel-Wiecha, Kamil Roman,
Małgorzata Budnik-Minierska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-95-9

Europa znana i nieznana -
wybrane zagadnienia

Redakcja: Michał Mijalskikinga Mozgiel-Wiecha,
Iga Bendkowska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-92-8

Współczesne wyzwania nauk społecznych -
wybrane zagadnienia

Redakcja: Kamil Roman, Barbara Sitko, Michał Mijalski

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-86-7

Problemy współczesnego świata i prawa

Redakcja: Kinga Mozgiel-Wiecha, Iga Bendkowska, Rafał Stachyra

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-97-3

Miasta XXI wieku – wybrane zagadnienia

Redakcja: Agata Hyrlik, Daniel Dylewski
Sebastian Traczyk

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-82-9

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Redakcja: Mariusz Tomczyk, Kamil Kwiecień

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-66-9

Lockdown - prawo i społeczeństwo

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-77-5

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Redakcja: Mariusz Tomczyk, Kamil Kwiecień

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-66-9

Lockdown - prawo i społeczeństwo

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-77-5

Prawo i administracja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

Redakcja: Marta Stanisławska, Wojciech Zaborowski

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-67-6

Prawo i administracja. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań

Redakcja: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-68-3

Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku. Środowisko bezpieczeństwa dla Polski

Redakcja: Marzena Świstak

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-69-0

Wyzwania współczesnego świata tom XIII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-75-1
eISBN: 978-83-66709-76-8

Odpowiedzialność administracji publicznej wybrane zagadnienia

Redakcja: Paweł Marczyk

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-72-0

Wyzwania współczesnego świata tom XII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-73-7
eISBN: 978-83-66709-74-4

Zarządzanie szkoleniem sportowym z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznej na przykładzie kolarstwa

Autorzy: Aleksander Piech, Marek Zawartka, Paweł Gozdowski, Marcin Żak, Nicoleta Nowacka, Artur Terbalyan

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-62-1

Zaraza... Choroby i epidemie w czasach dawnych i współcześnie

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66035-79-9

Wpływ wykorzystania narzędzi technologii informatycznej na poprawę jakości akcji ratunkowych GOPR i bezpieczeństwa w górach

Autorzy: Aleksander Piech, Marek Zawartka, Marcin Żak, Piotr Wiśniewski, Artur Terbalyan, Klaudia Wartecka

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-60-7

Wpływ wykorzystania narzędzi technologii informatycznej na poprawę jakości akcji ratunkowych GOPR i bezpieczeństwa w górach

Autorzy: Aleksander Piech, Marek Zawartka, Marcin Żak, Piotr Wiśniewski, Artur Terbalyan, Klaudia Wartecka

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-60-7

Wyzwania współczesnego świata tom X

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-62-1
eISBN: 978-83-66709-63-8

Wyzwania współczesnego świata tom XI

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-64-5
eISBN: 978-83-66709-65-2

KIERUNKI ROZWOJU BADAŃ
W NAUKACH ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH.
TEORIA I PRAKTYKA

Redakcja: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-44-7

Wyzwania współczesnego świata tom IX

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-55-3
eISBN: 978-83-66709-56-0

Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66035-99-7

Old age in the perception of postmodern man

Redakcja: GRAŻYNA E. KWIATKOWSKA

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-57-7

Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane (tom II)

Redakcja: ŁUKASZ D. BARTOSIK, DAMIAN SZLINGIERT,
ANNA DEMENKO, J. PATRICK HIGGINS

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66035-49-2
eISBN: 978-83-66035-50-8

Z prorokami idziemy do Betlejem

Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-58-4

Publikacje

w celu wyświetlenia publikacji prosimy nacisnąć zielony tytuł

kliknięcie okładki skutkuje jej powiększeniem

Publikacje 2024

Publikacje 2023

Publikacje 2022

Publikacje 2021

Publikacje 2020

Publikacje 2018-2019

Publikacje 2016-2017

MENU

ADRES

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

KONTAKT

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017-2024 | Karol Łukomiak