Smoleńska Nowomowa. Cechy językowe debaty publicznej

w latach 2010 - 2014

Autor : Agata Dębczyńska

Rok: 2016

ISBN: 978-83-945719-1-7

Muzyka w dziełach Cypriana Norwida

Autor: Monika Stolarczyk

Rok:2017

ISBN: 978-83-945719-2-4

             978-83-945719-3-1 

Trudna droga Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autor: Bartosz Różanek

Rok: 2017

ISBN : 978-83-945719-6-2
            978-83-945719-7-9

Rujnujące działania polityczne w Europie.
Od antyku do współczesności

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-945719-4-8

           978-83-945719-5-5

Archeologia i historia Azji Południowo - Wschodniej

Autor: Kasper Hanus

Rok:2017

ISBN: 978-83-945719-8-6

          978-83-945719-9-3

Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok 2017

ISBN: 978-83-948263-0-7

          978-83-948263-1-4

 

Zbrodniczy medycy. Lekarze z Auschwitz

Autor: Katarzyna Okoniewska

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-2-1

          978-83-948263-3-8

Konkordat jako umowa międzynarodowa

Autor: Marcin Waszak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-7-6

           978-83-948263-4-5

Polowanie na czarownice i ich średniowieczny wizerunek

Autor: Szymon Jakóbik

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-8-3

           978-83-948263-9-0

Wokół wybranych dylematów moralnych współczesnego społeczeństwa

Redaktorzy: Agnieszka Suchy; Michał Jeżewski

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948652-0-7

           978-83-948652-1-4

Kara śmierci w polskim prawie karnym

Refleksje historyczno-dogmatyczne

Autor: Daniel Mielnik

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948652-2-1

             978-83-948652-3-8

Bliski Wschód - Polityka,historia,kultura

Redakcja:Karol Łukomiak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-5-2

           978-83-948263-6-9

eNDecja  Wczoraj i Jutro. Studia z zakresu myśli nacjonalistycznej XX i XXI wieku

Redakcja: Krzysztof Kofin

                     Mateusz Kofin

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948914-0-4

             978-83-948914-1-1

Przedstawienia heraldyczne na kaflach gotyckich z większych kolekcji wielkopolskich

Autor: Karol Łukomiak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948652-4-5

          978-83-948652-5-2

Scandinavian loanwords i Chaucer's The Canterbury Tales

Autor: Kamila Nakonieczna-Pyrczak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948914-8-0

           978-83-948914-9-7

Wieloaspektowość antropologii kulturowej

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-948914-4-2

           978-83-948914-5-9

Historia odzwierciedlona w sztuce

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-948914-6-6

           978-83-948914-7-3

Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku

Redakcja: Tomasz Dębowski

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-02-7

           978-83-66035-03-4

Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna (Tom I)

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Bartosik, Marcin Tomczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-01-0

           978-83-66035-00-3

Konstytucja USA. Ze studiów nad amerykańskim systemem politycznym

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Bartosik, Marcin Tomczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-948914-2-8

           978-83-948914-3-5

Unia Europejska - aspekty polityczne, prawne, historyczne
i etniczne

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-06-5

           978-83-66035-07-2

Polityka, historia i kultura Dalekiego Wschodu

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-08-9

           978-83-66035-09-6

Relacje miedzypokoleniowe w epoce staropolskiej

Redakcja: Marcin Czapliński, Paweł Borowy

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-04-1

           978-83-66035-05-8

Pojęcie ewolucji. Aspekty społeczne,
psychologiczne, gospodarcze i biologiczne

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-10-2

           978-83-66035-11-9

Pióro mocniejsze niż miecz. Studia z historii i prasy II RP

Redakcja: Krzysztof Kofin, Mateusz Kofin

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-20-1

             978-83-66035-21-8

Przemiany Robe en chemise i Fourreau
we Francji w latach 1785-1794

Autor: Gabriela Juranek

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-14-0

Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości?
Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej

Redakcja: Łukasz Bartosik, Marcin Tomczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-18-8

           978-83-66035-19-5

Polska Niepodległa 1918-2018 ...

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-12-6

          978-83-66035-13-3

Stany Zjednoczone Ameryki a polityka zagraniczna 
i prawo międzynarodowe

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Darby Bartosik,
Aleksandra Ratajczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-16-4

           978-83-66035-17-1

Komunikacja w epoce staropolskiej

Redakcja: Aleksandra Ziober

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-25-6

           978-83-66035-26-3

In Search of the Euro-Atlantic Doctrine of Freedom of Speech

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Darby Bartosik,

Natalia Zagórska

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-29-4

           978-83-66035-30-0

Kierunki reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w kontekście ich dotychczasowego funkcjonowania

Autor: Maria Ligęza

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-31-7

           978-83-66035-32-4

      

Cmentarze ewangelickie i pomniki poległych podczas
I wojny światowej w gminie Żary

Autorzy: Aleksandra Makowicz-Kmiecik, Błażej Grysztar

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-35-5

             978-83-66035-36-2

Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów Tom II

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-22-5

             978-83-66035-23-2

Sport i igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji

Autor : Maciej Rosiński

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-27-0

           978-83-66035-28-7

Inskrypcje na cmentarzach wyznaniowych do 1945 roku w gminie Pszczew

Autor : Aleksandra Makowicz-Kmiecik

Błażej Grysztar

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-37-9

                978-83-66035-38-6     

Publikacje

w celu wyświetlenia publikacji prosimy nacisnąć zielony tytuł

kliknięcie okładki skutkuje jej powiększeniem

Publikacja finansowana ze środków
gminy Żary, woj. lubuskie

Publikacja finansowana ze środków
Wydziału Prawa i Administracji UAM

Publikacja współfinansowana ze środków
Uniwersytetu Jegiellońskiego w Krakowie 

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja finansowana ze środków
Akademii Ignatianum w Krakowie

Wiedza i innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu

Redakcja : Tomasz Gabrusewicz, Krzysztof Knopp,

Szymon Grabny, Emilian Arczewski

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-41-6

                978-83-66035-42-3     

Publikacja finansowana ze środków
Stowarzyszenia Polish Entrepreneurship
& Leadership Society 

Zjawisko migracji oraz mniejszości religijne,
etniczne i narodowe: aspekty polityczne,
społeczne i prawne

Redakcja: Łukasz Darby Bartosik,
Agata Mawer-Ratajczak

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-15-7

                978-83-66035-24-9     

Władysław Wolski.
Meandry kariery komunistycznego działacza

Autor: Konrad Banaś

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-45-4

                978-83-66035-46-1     

Przyszłość postępowania administracyjnego
– refleksja w dwa lata po uchwaleniu noweli kwietniowej KPA

Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka 

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-51-5

                978-83-66035-52-2     

Działalność uchwałodawcza sądów administracyjnych
w Polsce i w Niemczech

Autor: Jadwiga Kopeć-Jakimiec

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-53-9

                978-83-66035-54-6     

Człowiek a natura.

Historia, prawo, przemysł

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-43-0

                978-83-66035-44-7     

Górki Śląskie - Krajobraz przeszłości według źródeł pisanych

i przekazów ustnych

Autor: Henryk Postawka

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-39-3

                978-83-66035-40-9     

Literary Onomastics: a Theory

Autor: Martyna Gibka

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-55-3

                978-83-66035-56-0     

Uczeń z dysortografią na lekcjach języka polskiego

Autor: Szymon Piotr Jakóbik

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-57-7

                978-83-66035-60-7     

Figury, kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Poznania

Autor: Katarzyna Okoniewska

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-58-4

                978-83-66035-59-1     

Czytanie w praktyce polonistycznej. O odbiorze lektur szkolnych

Autorzy: Szymon Piotr Jakóbik

Samanta Dryja-Zabielska

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-61-4

                978-83-66035-62-1     

Copyright 2017-2019 | Karol Łukomiak

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Usługi redakcyjne: uslugi@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

ADRES

MENU