Copyright 2017-2022 | Karol Łukomiak

Imię i Nazwisko
Adres email
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak

93-166 Łódź

Łączna 57/70

NIP: 7292686082

tel. 726 325 670

email: wydawnictwo@archaegraph.pl

Facebook: https://www.facebook.com/archaegraph/

 

ADRES

MENU

Smoleńska Nowomowa. Cechy językowe debaty publicznej

w latach 2010 - 2014

Autor : Agata Dębczyńska

Rok: 2016

ISBN: 978-83-945719-1-7

Muzyka w dziełach Cypriana Norwida

Autor: Monika Stolarczyk

Rok:2017

ISBN: 978-83-945719-2-4

             978-83-945719-3-1 

Trudna droga Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki

Autor: Bartosz Różanek

Rok: 2017

ISBN : 978-83-945719-6-2
            978-83-945719-7-9

Rujnujące działania polityczne w Europie.
Od antyku do współczesności

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-945719-4-8

           978-83-945719-5-5

Archeologia i historia Azji Południowo - Wschodniej

Autor: Kasper Hanus

Rok:2017

ISBN: 978-83-945719-8-6

          978-83-945719-9-3

Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok 2017

ISBN: 978-83-948263-0-7

          978-83-948263-1-4

 

Zbrodniczy medycy. Lekarze z Auschwitz

Autor: Katarzyna Okoniewska

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-2-1

          978-83-948263-3-8

Konkordat jako umowa międzynarodowa

Autor: Marcin Waszak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-7-6

           978-83-948263-4-5

Polowanie na czarownice i ich średniowieczny wizerunek

Autor: Szymon Jakóbik

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-8-3

           978-83-948263-9-0

Wokół wybranych dylematów moralnych współczesnego społeczeństwa

Redaktorzy: Agnieszka Suchy; Michał Jeżewski

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948652-0-7

           978-83-948652-1-4

Kara śmierci w polskim prawie karnym

Refleksje historyczno-dogmatyczne

Autor: Daniel Mielnik

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948652-2-1

             978-83-948652-3-8

Bliski Wschód - Polityka,historia,kultura

Redakcja:Karol Łukomiak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948263-5-2

           978-83-948263-6-9

eNDecja  Wczoraj i Jutro. Studia z zakresu myśli nacjonalistycznej XX i XXI wieku

Redakcja: Krzysztof Kofin

                     Mateusz Kofin

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948914-0-4

             978-83-948914-1-1

Przedstawienia heraldyczne na kaflach gotyckich z większych kolekcji wielkopolskich

Autor: Karol Łukomiak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948652-4-5

          978-83-948652-5-2

Scandinavian loanwords i Chaucer's The Canterbury Tales

Autor: Kamila Nakonieczna-Pyrczak

Rok: 2017

ISBN: 978-83-948914-8-0

           978-83-948914-9-7

Wieloaspektowość antropologii kulturowej

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-948914-4-2

           978-83-948914-5-9

Historia odzwierciedlona w sztuce

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-948914-6-6

           978-83-948914-7-3

Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku

Redakcja: Tomasz Dębowski

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-02-7

           978-83-66035-03-4

Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna (Tom I)

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Bartosik, Marcin Tomczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-01-0

           978-83-66035-00-3

Konstytucja USA. Ze studiów nad amerykańskim systemem politycznym

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Bartosik, Marcin Tomczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-948914-2-8

           978-83-948914-3-5

Unia Europejska - aspekty polityczne, prawne, historyczne
i etniczne

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-06-5

           978-83-66035-07-2

Polityka, historia i kultura Dalekiego Wschodu

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-08-9

           978-83-66035-09-6

Relacje miedzypokoleniowe w epoce staropolskiej

Redakcja: Marcin Czapliński, Paweł Borowy

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-04-1

           978-83-66035-05-8

Pojęcie ewolucji. Aspekty społeczne,
psychologiczne, gospodarcze i biologiczne

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-10-2

           978-83-66035-11-9

Pióro mocniejsze niż miecz. Studia z historii i prasy II RP

Redakcja: Krzysztof Kofin, Mateusz Kofin

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-20-1

             978-83-66035-21-8

Przemiany Robe en chemise i Fourreau
we Francji w latach 1785-1794

Autor: Gabriela Juranek

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-14-0

Ostoja wolnej republiki czy relikt przeszłości?
Prawo do posiadania broni w perspektywie interdyscyplinarnej

Redakcja: Łukasz Bartosik, Marcin Tomczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-18-8

           978-83-66035-19-5

Polska Niepodległa 1918-2018 ...

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-12-6

          978-83-66035-13-3

Stany Zjednoczone Ameryki a polityka zagraniczna 
i prawo międzynarodowe

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Darby Bartosik,
Aleksandra Ratajczak

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-16-4

           978-83-66035-17-1

Komunikacja w epoce staropolskiej

Redakcja: Aleksandra Ziober

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-25-6

           978-83-66035-26-3

In Search of the Euro-Atlantic Doctrine of Freedom of Speech

Redakcja: Michał Urbańczyk, Łukasz Darby Bartosik,

Natalia Zagórska

Rok: 2018

ISBN: 978-83-66035-29-4

           978-83-66035-30-0

Kierunki reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w kontekście ich dotychczasowego funkcjonowania

Autor: Maria Ligęza

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-31-7

           978-83-66035-32-4

      

Cmentarze ewangelickie i pomniki poległych podczas
I wojny światowej w gminie Żary

Autorzy: Aleksandra Makowicz-Kmiecik, Błażej Grysztar

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-35-5

             978-83-66035-36-2

Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów Tom II

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-22-5

             978-83-66035-23-2

Sport i igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji

Autor : Maciej Rosiński

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-27-0

           978-83-66035-28-7

Inskrypcje na cmentarzach wyznaniowych do 1945 roku w gminie Pszczew

Autor : Aleksandra Makowicz-Kmiecik

Błażej Grysztar

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-37-9

                978-83-66035-38-6     

Publikacje

w celu wyświetlenia publikacji prosimy nacisnąć zielony tytuł

kliknięcie okładki skutkuje jej powiększeniem

Publikacja finansowana ze środków
gminy Żary, woj. lubuskie

Publikacja finansowana ze środków
Wydziału Prawa i Administracji UAM

Publikacja współfinansowana ze środków
Uniwersytetu Jegiellońskiego w Krakowie 

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Wrocławskiego

Publikacja finansowana ze środków
Akademii Ignatianum w Krakowie

Wiedza i innowacje jako stymulanty wzrostu gospodarczego i rozwoju biznesu

Redakcja : Tomasz Gabrusewicz, Krzysztof Knopp,

Szymon Grabny, Emilian Arczewski

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-41-6

                978-83-66035-42-3     

Publikacja finansowana ze środków
Stowarzyszenia Polish Entrepreneurship
& Leadership Society 

Zjawisko migracji oraz mniejszości religijne,
etniczne i narodowe: aspekty polityczne,
społeczne i prawne

Redakcja: Łukasz Darby Bartosik,
Agata Mawer-Ratajczak

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-15-7

                978-83-66035-24-9     

Władysław Wolski.
Meandry kariery komunistycznego działacza

Autor: Konrad Banaś

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-45-4

                978-83-66035-46-1     

Przyszłość postępowania administracyjnego
– refleksja w dwa lata po uchwaleniu noweli kwietniowej KPA

Redakcja naukowa: Hanna Knysiak-Sudyka 

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-51-5

                978-83-66035-52-2     

Działalność uchwałodawcza sądów administracyjnych
w Polsce i w Niemczech

Autor: Jadwiga Kopeć-Jakimiec

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-53-9

                978-83-66035-54-6     

Człowiek a natura.

Historia, prawo, przemysł

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-43-0

                978-83-66035-44-7     

Górki Śląskie - Krajobraz przeszłości według źródeł pisanych

i przekazów ustnych

Autor: Henryk Postawka

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-39-3

                978-83-66035-40-9     

Literary Onomastics: a Theory

Autor: Martyna Gibka

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-55-3

                978-83-66035-56-0     

Uczeń z dysortografią na lekcjach języka polskiego

Autor: Szymon Piotr Jakóbik

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-57-7

                978-83-66035-60-7     

Figury, kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Poznania

Autor: Katarzyna Okoniewska

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-58-4

                Figury, kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Poznania     

Czytanie w praktyce polonistycznej. O odbiorze lektur szkolnych

Autorzy: Szymon Piotr Jakóbik

Samanta Dryja-Zabielska

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-61-4

                978-83-66035-62-1     

Rzeczpospolita i Rosja w epoce nowożytnej.

Relacje, polityka, kultura

Redakcja: Paweł Borowy

Julia Pomian

Rok: 2019

ISBN: 978-83-66035-65-2

            

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Wrocławskiego

Świat Słowian - Na pograniczu chrześcijaństwa i pogaństwa

Redaktorzy: Patryk Banasiak

Monika Freygant

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-63-8

                978-83-66035-64-5     

Kategoria podatku odroczonego
w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw

Autor: Łukasz Antos

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-66-9

                978-83-66035-67-6     

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Sport i zdrowie - historia, prawo, społeczeństwo

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-71-3

   eISBN: 978-83-66035-72-0     

American & European Intellectual Property Law:
Theoretical Reflections & Contemporary Challenges

Redakcja: Łukasz D. Bartosik, Szymon Curyło, Michał Urbańczyk

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-47-8

   eISBN: 978-83-66035-48-5     

Wyzwania współczesnego świata Tom I

Redakcja:  Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-75-1

   eISBN: 978-83-66035-76- 8    

Broń strzelecka Wojska Polskiego okresu II wojny światowej

Autor: Maciej Rosiński

ISBN: 978-83-66035-69-0

   eISBN: 978-83-66035-70-6     

Wojna, terroryzm i bezpieczeństwo narodowe

Redakcja: Karol Łukomiak

ISBN: 978-83-66035-73-7

   eISBN: 978-83-66035-74-4     

Wyzwania współczesnego świata Tom II

Redakcja:  Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-77-5

   eISBN: 978-83-66035-78-2    

Przychody i koszty
w ujęciu prawa podatkowego oraz bilansowego

Redakcja: Agata Lipińska, Jakub Piętka, Paweł Szczęśniak

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-80-5

   eISBN: 978-83-66035-81-2     

Publikacja finansowana ze środków
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Wyzwania współczesnego świata Tom III

Redakcja:  Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-90-4

   eISBN: 978-83-66035-91-1    

Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków. Wybrane Zagadnienia

Redakcja: Igor Szpotakowski

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-88-1

   eISBN: 978-83-66035-89-8    

Ubezwłasnowolnienie w Polsce
w świetle standardów Rady Europy

Autor: Daniel Lubowiecki

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-86-7

   eISBN: 978-83-66035-87-4    

Wyzwania współczesnego świata Tom IV

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-93-5

   eISBN: 978-83-66035-94-2 

Zarządzanie we współczesnym świecie

Wybrane zagadnienia

Redakcja: Daniel Dylewski, Rafał Stachyra, Elżbieta Dąbrowska

Rok: 2020

     ISBN: 978-83-66035-97-3

   eISBN: 978-83-66035-98-0

Globalne problemy XXI wieku

Wybrane zagadnienia

Redakcja: Daniel Dylewski, Rafał Stachyra, Elżbieta Dąbrowska

Rok: 2020

  ISBN: 978-83-66035-95-9

eISBN: 978-83-66035-96-6

Wyzwania współczesnego świata Tom VI

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-84-3

   eISBN: 978-83-66709-00-3

Wyzwania współczesnego świata Tom V

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-01-0

   eISBN: 978-83-66709-02-7

Innowacje w medycynie
Przegląd wybranych technologii XXI wieku

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2020

  ISBN: 978-83-66709-07-2

eISBN: 978-83-66709-08-9

BREXIT - Nowy Rozdział

Redakcja: Wojciech Włódarczak, Hubert Olszak, Bartłomiej Wodyński i inni

Rok: 2020

  ISBN: 978-83-66709-05-8

eISBN: 978-83-66709-06-5

Prawo w Polsce 2000 - 2020

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2020

eISBN: 978-83-66035-92-8

Wyzwania współczesnego świata Tom VII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-84-3

   eISBN: 978-83-66709-00-3

KWESTIE I PROBLEMY 
SPOŁECZNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Tom I

Redakcja: Janusz Kawa, Marlena Stradomska

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-13-3

eISBN: 978-83-66709-14-0

Nauki społeczne i humanistyczne - Varia

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2020

eISBN: 978-83-66035-85-0

CHINA AND THE CHINESE  IN THE MODERN WORLD AN INTERDISCIPLINARY STUDY

Redakcja: Zuzanna Kopania

Igor Szpotakowski

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-18-8

ISBN: 978-83-66709-22-5

Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
w XXI wieku

Redakcja: Mariusz Tomczyk

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-12-6

EKONOMIA I FINANSEW XXI WIEKU
WYZWANIA DLA ZGLOBALIZOWANEGO ŚWIATA

Redakcja: Jakub Kubiczek

Artur Borcuch

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-17-1

Medycyna i zdrowie.
Wyzwania XXI wieku

Redakcja: Magdalena Kusaczuk

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-15-7

Współczesne uwarunkowania rozwoju człowieka.
Konteksty edukacyjne, społeczne i kulturowe

Redakcja: Paulina Forma
Daria Rajda – Marek

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-11-9

Prawo i administracja wobec wyzwań XXI wieku

Redakcja: Daniel Mielnik

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-09-6

Zarządzanie i logistyka w XXI wieku.
Kierunki rozwoju

Redakcja: Anna Krzysztofek

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-21-8

Biomedycyna, środowisko i zdrowie.
Teoria i praktyka

Redakcja: Monika Naumowicz

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-16-4

Dobra osobiste osób prawnych
w polskim prawie cywilnym

Autor: Krzysztof Świątczak

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-29-4

Wybrańcy– kino Luchino Viscontiego
a literacka twórczość Thomasa Manna

Autorka: Marta Snoch

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-31-7

Kierunki rozwoju miast w perspektywie ekonomicznej

Autor: Artur Borcuch

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-30-0

Od układu Warszawskiego do NATO
Polityka obronna RP w latach 1989-2004

Autorzy: Wojciech Saletra, Marek Betiuk

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-34-8

Funkcjonariusz Publiczny
Wybrane aspekty prawnokarne w perspektywie dogmatycznej i orzecznictwo

Autor: Paweł Piotr Falenta

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-27-0
eISBN: 978-83-66709-28-7

ZAGADNIENIE NADZIEI W POLSKOJĘZYCZNEJ
LITERATURZE TEOLOGICZNEJ W LATACH 2000 – 2010

Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2020
eISBN:  978-83-66709-39-3

Dywizjon Żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza
w latach 1927 – 1939

Autor: Marcin Wasilewski

Rok: 2020
ISBN:  978-83-66709-32-4

eISBN:  978-83-66709-33-1

Nadzieja

Aspekty psychologiczno-teologiczne
Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2020

eISBN:  978-83-66709-43-0

Samorząd terytorialny w Polsce od okresu międzywojennego
do czasów współczesnych

Autor: Łukasz Małota

Rok: 2020

eISBN:  978-83-66709-42-3

Contemporary International Challenges

Redakcja: Rafał Zajęcki

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-38-6

Prawo– narzędzie sprawiedliwości czy władzy

Redakcja: Iwona Barwicka-Tylek,
Piotr Dziewałtowski-Gintowt
Kamil Zyzik
Łukasz Łyżwa

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-23-2

Wyzwania współczesnego świata Tom VIII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66035-49-2

   eISBN: 978-83-66709-50-8

Wybrane problemy rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce

Redakcja: Michał Kruszyński

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-40-9

Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie

Redakcja: Artur Borcuch
Mariusz Tomczyk

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-36-2

Prawo i administracja we współczesnym świecie. Kierunki zmian

Redakcja: Marta Stanisławska

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-37-9

MEDYCYNA, ZDROWIE A STYL ŻYCIA. CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ W XXI WIEKU

Redakcja: Katarzyna Antosik

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-45-4

ZNACZENIE ZARZĄDZANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Redakcja: Anna Krzysztofek

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-35-5

Forum Archeologii Publicznej.
Popularyzacja i edukacja archeologiczna

Redakcja: Patryk Banasiak, Monika Freygant-Dzieruk,
Natalia Stawarz, Ewa Wielocha

Rok: 2020

ISBN:  978-83-66709-10-2

Z prorokami idziemy do Betlejem

Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-58-4

Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna – zagadnienia wybrane (tom II)

Redakcja: ŁUKASZ D. BARTOSIK, DAMIAN SZLINGIERT,
ANNA DEMENKO, J. PATRICK HIGGINS

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66035-49-2
eISBN: 978-83-66035-50-8

Old age in the perception of postmodern man

Redakcja: GRAŻYNA E. KWIATKOWSKA

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-57-7

Prawo międzynarodowe i polityka lat 10. XXI wieku

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66035-99-7

Chinese Law - Research Guide

Redakcja: Zuzanna Kopania
Igor Szpotakowski

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-47-8
eISBN: 978-83-66709-48-5

Wyzwania współczesnego świata tom IX

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-55-3
eISBN: 978-83-66709-56-0

KIERUNKI ROZWOJU BADAŃ
W NAUKACH ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH.
TEORIA I PRAKTYKA

Redakcja: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-44-7

Wyzwania współczesnego świata tom XI

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-64-5
eISBN: 978-83-66709-65-2

Wyzwania współczesnego świata tom X

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-62-1
eISBN: 978-83-66709-63-8

Wpływ wykorzystania narzędzi technologii informatycznej na poprawę jakości akcji ratunkowych GOPR i bezpieczeństwa w górach

Autorzy: Aleksander Piech, Marek Zawartka, Marcin Żak, Piotr Wiśniewski, Artur Terbalyan, Klaudia Wartecka

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-60-7

Wpływ wykorzystania narzędzi technologii informatycznej na poprawę jakości akcji ratunkowych GOPR i bezpieczeństwa w górach

Autorzy: Aleksander Piech, Marek Zawartka, Marcin Żak, Piotr Wiśniewski, Artur Terbalyan, Klaudia Wartecka

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-60-7

Zaraza... Choroby i epidemie w czasach dawnych i współcześnie

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66035-79-9

Zarządzanie szkoleniem sportowym z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznej na przykładzie kolarstwa

Autorzy: Aleksander Piech, Marek Zawartka, Paweł Gozdowski, Marcin Żak, Nicoleta Nowacka, Artur Terbalyan

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-62-1

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE
WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

Redakcja: Paulina Forma, Daria Rajda-Marek

Rok: 2020

ISBN: 978-83-66709-46-1

Wyzwania współczesnego świata tom XII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-73-7
eISBN: 978-83-66709-74-4

Odpowiedzialność administracji publicznej wybrane zagadnienia

Redakcja: Paweł Marczyk

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-72-0

Wyzwania współczesnego świata tom XIII

Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-75-1
eISBN: 978-83-66709-76-8

Bezpieczeństwo globalne w XXI wieku. Środowisko bezpieczeństwa dla Polski

Redakcja: Marzena Świstak

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-69-0

Prawo i administracja. W poszukiwaniu modelowych rozwiązań

Redakcja: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-68-3

Prawo i administracja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

Redakcja: Marta Stanisławska, Wojciech Zaborowski

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-67-6

Lockdown - prawo i społeczeństwo

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-77-5

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Redakcja: Mariusz Tomczyk, Kamil Kwiecień

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-66-9

Lockdown - prawo i społeczeństwo

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-77-5

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Redakcja: Mariusz Tomczyk, Kamil Kwiecień

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-66-9

Miasta XXI wieku – wybrane zagadnienia

Redakcja: Agata Hyrlik, Daniel Dylewski
Sebastian Traczyk

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-82-9

Problemy współczesnego świata i prawa

Redakcja: Kinga Mozgiel-Wiecha, Iga Bendkowska, Rafał Stachyra

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-97-3

Współczesne wyzwania nauk społecznych -
wybrane zagadnienia

Redakcja: Kamil Roman, Barbara Sitko, Michał Mijalski

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-86-7

Europa znana i nieznana -
wybrane zagadnienia

Redakcja: Michał Mijalskikinga Mozgiel-Wiecha,
Iga Bendkowska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-92-8

Współczesne wyzwania nauk ekonomicznych -
wybrane zagadnienia

Redakcja: Kinga Mozgiel-Wiecha, Kamil Roman,
Małgorzata Budnik-Minierska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-95-9

Współczesny Świat

Redakcja: Małgorzata Budnik-Minierska, Urszula Strugała,

Kamil Roman

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-85-0

Środowisko naturalne i jego problemy we współczesnym świecie wybrane zagadnienia

Redakcja: Iga Bendkowska, Rafał Stachyra, Urszula Strugała

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-93-5

Wybrane problemy współczesnego świata w ujęciu interdyscyplinarnym

Redakcja: Agnieszka Decyk, Barbara Sitko, Rafał Stachyra

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-98-0

Problemy nauk medycznych dawniej i dziś

Redakcja: Urszula Strugała, Kinga Mozgiel-Wiecha

Iga Bendkowska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-91-1

Współczesne problemy nauk medycznych -
Wybrane zagadnienia

Redakcja: Urszula Strugała, Kinga Mozgiel-Wiecha,
Małgorzata Budnik-Minierska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-94-2

Problemy prawa publicznego – wybrane zagadnienia

Redakcja: Kinga Mozgiel-Wiecha, Iga Bendkowska,
Małgorzata Budnik-Minierska

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-88-1

Prawo w Europie w XXI wieku – wybrane zagadnienia

Redakcja: Daniel Dylewski, Małgorzata Budnik-Minierska
Kinga Mozgiel-Wiecha

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-84-3

Wybrane problemy współczesnego prawa polskiego

Redakcja: Iga Bendkowska, Kinga Mozgiel-Wiecha
Daniel Dylewski

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-89-8

Wybrane problemy nauk o zdrowiu -najnowsze doniesienia

Redakcja: Urszula Strugała, Kinga Mozgiel - Wiecha, Kamil Roman

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-96-6

Kultura, historia i sztuka – wybrane zagadnienia

Redakcja: Joanna Frask, Michał Mijalski
Kinga Mozgiel-Wiecha

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-81-2

Zmiany na Ziemi w XXI wieku
Redakcja: Kamil Roman, Joanna Frask
Barbara Sitko

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-87-4

Medycyna, zdrowie a styl życia.
Człowiek wobec wyzwań współczesnego świata II

Redakcja: Monika Naumowicz

Rok: 2021

ISBN:  978-83-66709-70-6

Rozwój człowieka we współczesnym świecie
Redakcja: Joanna Kata, Katarzyna Lisowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-90-4

Wyzwania współczesnego świata  XIV
Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-99-7

Gasnące Imperium
Redakcja: Wojciech Włódarczak, Hubert Olszak,
Konrad Nowicki i in.

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-01-8

Globalne przemiany na przestrzeni dziejów
Redakcja: Paweł Bonisławski, Rafał Stachyra, Barbara Sitko

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-03-2

Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 2

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-02-5

Granice władzy. Współczesny stan dyskusji
Redakcja: Małgorzata Kuczera, Joanna Kata, Rafał Stachyra

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-12-4

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie –
współczesne uwarunkowania, wyzwania i problemy

Redakcja: Rafał R. Wasilewski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-04-9

Państwo wobec religii. Teraźniejszość i przeszłość

Redakcja: Maksymilian Stanulewicz, Emil Plewa, Cezary Linowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-13-1

Nauki społeczne i humanistyczne. Varia t. 2

Redakcja: Karol Łukomiak

Rok: 2021

ISBN: 978-83-66709-53-9

Theology and Psychology

Redakcja: Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-14-8

Teologia - Psychologia -Ekonomia

Autor: Grzegorz Świecarz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-15-5

Wyzwania współczesnego świata  XV
Redakcja: Janusz Kawa

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-00-1

Globalizacja Vs. Glokalizacja. Europa I Polska W Czasach Nowożytnych I Najnowszych

Redakcja: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-10-0

Wokół strajków kobiet

Redakcja: Ewelina Dziwak, Kamila Gheorghe

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-16-2

Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 4

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-08-7

Innowacje w medycynie -
przegląd wybranych technologii XXI w. t. 5

Redakcja: Jakub Kufel, Piotr Lewandowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-09-4

Stosowanie prawa - historia, praktyka i społeczeństwo
Redakcja: Zuzanna Kopania

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-17-9

Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim
Autorzy: Igor Szpotakowski, Michał Kalinowski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-19-3

EFEKTYWNOŚĆ I JAKOŚĆ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Autor: Marcin Dwórznik

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-21-6

Rola kapitału intelektualnego w absorpcji innowacji
w przedsiębiorstwie

Autor: Agnieszka Różycka

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-22-3

Kapitał intelektualny ujawnienia w raportach rocznych oraz wpływ na rentowność przedsiębiorstw
Autorzy: Aneta Dzik-Walczak, Aleksandra Mitka,
Michał Szłapa, Bartosz Urban

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-24-7

Gospodarka jednosteksamorządu terytorialnego
Wybrane aspekty

Autorzy: Joanna Rogalska, Monika Stachowicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-23-0

Nowe technologie w sektorze ochrony zdrowia
Autorzy: Szymon Jopkiewicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-36-0

Mężczyźni - słaba czy mocna płeć?
Morfofunkcjonalne i psychospołeczne
aspekty starzenia się mężczyzn

Autorzy: Agata Maria Jopkiewicz, Andrzej Jopkiewicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-40-7

Wybór systemu  kursu walutowego: studium przypadków
Autorzy: Michalina Borkowska, Magda Gramsz,
Maria Kruszewska, Dagmara Mycielska 

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-39-1

Various Approaches to Algorithmic Investment Strategies
on Equity Indices and Stocks Markets

Autorzy: Kinga Bronakowska, Piotr Naumowicz, Robert Ślepaczuk

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-34-6

Teoria portfelowa Markowitza
i modele czynnikowe w strategiach inwestycyjnych

Autorzy: Marina Lapina, Monika Orłowska,Paweł Sakowski,
Daniel Wieteska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-33-9

Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu
Autorzy: Marek Giergiczny, Tomasz Żylicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-38-4

Innowacyjność i jej wpływ na pozycję konkurencyjną gospodarek. Teoria i empiria
Autorzy: Magda Ochalska, Stanisław Kubielas

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-32-2

Determinanty i perspektywy
rozwoju transportu lotniczego cargo w Polsce

Autorzy: Przemysław Zieliński, Jarosław Górski

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-25-4

ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA –W NAUCE I PRAKTYCE
Redakcja naukowa: Zuzanna Goluch

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-27-8

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE

Redakcja naukowa: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-35-3

SUPLEMENTY DIETY –
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA KONSUMENTA

Redakcja naukowa: Zuzanna Goluch

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-26-1

WSPÓŁCZESNE NAUKI FARMACEUTYCZNE.
POSTĘPY, WYZWANIA, PERSPEKTYWY 

Redakcja naukowa: Monika Naumowicz, Magdalena Kusaczuk

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-28-5

EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W TEORII I PRAKTYCE

Redakcja naukowa: Sylwia Osojca-Kozłowska

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-29-2

CYBERBEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJE
Z PERSPEKTYW PRZEDSIĘBIORSTWA I INTERNETU RZECZY

Autorzy: Tomasz Jeruzalski, Andriy Kobza, Martyna Siekierska-Szerenos

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-41-4

Nowa kultura dla nowego człowieka?

Dziedzictwo modernistycznych i postmodernistycznych utopii

w perspektywie interdyscyplinarnej

Redakcja: Weronika Orłowska, Anna Helena Przybyła

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-18-6

Pandemia COVID-19
Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne

Redakcja: Marharyta Halushchenko, Łukasz D. Bartosik
Michał Urbańczyk

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-48-3

Opodatkowanie spółek

Redakcja: Paweł Szczęśniak, Tomasz Woźniak

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-50-6

Ewolucja czynnego i biernego prawa wyborczego kobiet w Polsce

Autorka: Julia Lisiecka

Rok: 2022

ISBN: 978-83-67074-49-0

Probacja w prawie polskim.

Wymiar materialny, procesowy i wykonawczy.
Zarys problematyki

Autorki: Milena Garwol, Maria Grotowska,
Aleksandra Maciocha, Aleksandra Miśkiewicz, Klaudia Rynkiewicz

Rok: 2021

ISBN: 978-83-67074-42-1